Soutěže

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Ponymánie

Hasbro Czech, s.r.o., se sídlem  Hvězdova 1716/2B, Praha 4 IČ 27575331 pořádá na území České a Slovenské republiky spotřebitelskou soutěž „Ponymánie v Pompo“ v termínu od 1. října do 30. listopadu nebo do vydání losů.

Soutěž probíhá na všech prodejnách Pompo v České a Slovenské republice a to v souladu s níže uvedenými pravidly. Soutěž probíhá také na prodejnách www.pompo.cz a www.pompo.sk v souladu   s níže uvedenými pravidly.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR a SR;  osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže s písemným souhlasem zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěžícím se stává každý zákazník, který v termínu a místě konání, zakoupí některý z produktů My Little Pony od Hasbro a My Little Pony Equestria Girls od Hasbro v minimální hodnotě 399,- Kč a okamžitě u pokladny získá jeden stírací los.

Soutěžícím se stává každý zákazník, který v termínu zakoupí některý z produktů My Little Pony od Hasbro a My Little Pony Equestria Girls od Hasbro v minimální hodnotě 399,- Kč na www.pompo.cz nebo v minimální hodnotě 14,99 EUR na www.pompo.sk. Los je soutěžícímu přidán k nákupu a doručen na zvolenou adresu. Výhru si soutěžící vyzvednou osobně na jakékoli prodejně POMPO v České nebo Slovenské republice. Výhry nebudou přes eshopy zasílány.

Výhry a určení výherců:

Po odstranění stírací plochy losu spotřebitel obdrží právě jednu z 5 možností výher:

  • dárková karta KIKA s hodnotou 15 000 Kč/ 599 EUR
  • sedací vak Beanbag v různých barvách
  • voucher do kina CineStar
  • DVD My Little Pony seriály
  • My Little Pony poník v sáčku

Vydání losů končí 30. listopadu 2017 včetně nebo do vyčerpání losů na dané prodejně.  Výhry lze vyzvednout nejpozději do 8. prosince 2017.

Celkem bude k dispozici 2005 ks stíracích losů ( 5 ks losů s výhrou v podobě dárkové karty KIKA, 15 ks losů v podobě sedacího vaku Beanbag, 100 ks v podobě voucheru do kina CineStar, 685 ks v podobě DVD MLP seriály a 1200 ks MLP Poník v sáčku). Losy budou rozděleny do všech prodejen Pompo v České a Slovenské republice včetně www.pompo.cz a www.pompo.sk.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena záknem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, §12, §20 a §21, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem (novým účtem) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, tj. při jednorázovém nákupu výrobků My Little Pony od Hasbro a My Little Pony Equestria Girls od Hasbro v minimální hodnotě 399,- Kč.

Účastníci se akce účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci partnera Pompo ani jejich bezprostřední rodinní příslušníci. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České a Slovenské republice. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.pompo.cz a www.pompo.sk, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na Podporu pro zákazníky na infoCZ@hasbro.co.uk do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Dotazy je možné směřovat na mailovou adresu Podpory pro zákazníky: infoCZ@hasbro.co.uk.

Výrobky My Little Pony a My Little Pony Equestria Girls naleznete zde

V Praze dne 25. 9. 2017

Facebook Youtube