Soutěže

Soutěž s hříbátkem Schleich v OC Metropole Zličín

Základní ustanovení

Soutěž "Vyfoť se s hříbátkem a vymysli mu jméno" probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 26. 8. 2017 do půlnoci 20. 9. 2017.

1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 1x návštěva hřebčína v Kladrubech nad Labem pro celou rodinu s programem, 5x figurka koně Schleich.

2. Účast v Soutěži je podmíněna přidáním fotografie pořízené v hračkářství Pompo Metropole Zličín na facebookovou stránku Schleich (https://www.facebook.com/SchleichCZ/). Účast není podmíněna nákupem zboží.

3. Účastník soutěže si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

4. Pořadatelem je společnost Olymptoy.

 

Účast v soutěži

1. Účastník soutěže odešle svoji fotografii prostřednictvím komentáře na facebookovou stránku Schleich (https://www.facebook.com/SchleichCZ/), čímž získává nárok na zařazení do soutěže.

3. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel soutěže, společnost Olymptoy, si vyhrazuje právo smazat fotografie, které vyhodnotí jako nevhodné nebo budou v rozporu s pravidly soutěže.

 

HODNOCENÍ:

1. O vítězích soutěže rozhodne odborná porota složená ze zástupců společnosti Schleich.

 

Kontaktování výherců:

1. Soutěžící bude o výhře informován prostřednictvím oznámení a zprávy na facebookové stránce Schleich.

2. Výhra bude hlavnímu vítězi slavnostně předána ve formě voucheru, ostatním výhercům ve formě hmotných cen 23. 9. 2017 v 15.00 před prodejnou Pompo Metropole Zličín.

3. V případě, že se výherci předávání nezúčastní, bude jim výhra zaslána poštou na jimi uvedenou adresu.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří odeslali své fotografie mimo dobu trvání soutěže.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jeho jméno a fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

3. Pořadatel Olymptoy má právo do soutěže nezařadit fotografie, které nesouvisí s tématem, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže.  Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.

4. Účastníkem nebo zástupcem účastníka soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR nebo SR. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla dodržovat.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobní údajů

Veškeré údaje účastníků budou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Účastí v soutěži zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a za účelem výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených správcem.

Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně.

 

Společnost Pompo je pouze poskytovatel prostoru a nemá žádnou právní odpovědnost za pořádání soutěže.

Facebook Youtube