Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.pompo.cz

(obchodní podmínky kamenných prodejen jsou k nahlédnutí v prodejnách)

1. Úvodní ustanovení

1.1    Prodávajícím a provozovatelem e-shopu www.pompo.cz je společnost POMPO spol. s r.o., se sídlem Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 27351, IČO: 25089595, DIČ: CZ25089595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 48765, emailové spojení: info.eshop@pompo.cz.

1.2    Kupujícím je vždy spotřebitel, kterým je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li zájemcem o koupi zboží na www.pompo.cz právnická osoba, řídí se právní vztahy s prodávajícím zvláštními obchodními podmínkami, jejichž znění si lze vyžádat na tel. +420 737 279 015.

2. Uzavření smlouvy

2.1    Vyplněním objednávky zboží ze sortimentu prodávajícího a jejím odesláním prostřednictvím formuláře na e-shopu www.pompo.cz činí kupující závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky prostřednictvím elektronické pošty.

2.2    Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny a prodejní akce v e-shopu www.pompo.cz se mohou lišit od cen v kamenných prodejnách prodávajícího.

2.3    Prodávající umožňuje úhradu kupní ceny dobírkou, kdy kupující platí kupní cenu až při převzetí zboží doručovateli nebo na poště, případně při osobním odběru v kamenné provozovně prodávajícího. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

2.4    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.5    Fotografie uvedené na e-shopu www.pompo.cz odpovídají prodávanému zboží.

3.Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. Dle NOZ v této lhůtě musí kupující oznámit prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy. Následně běží další lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od této lhůty. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Informaci o odstoupení od smlouvy a zboží k vrácení zasílejte na adresu:

POMPO, spol s r.o.
Eshop
Lidická 481
Unhošť 273 51

info.eshop@pompo.cz

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy a vrátí zboží prodávajícímu, musí mu ten vrátit náklady na prvotní dopravu zboží k zákazníkovi. Zároveň platí, že pokud prodávající povoluje více možností, jak zboží k zákazníkovi dopravit, má ten nárok na vrácení nákladů za nejlevnější alternativu.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Vrácení peněz bude uskutečněno pouze bankovním převodem na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ve výši snížené o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě 14 dnů, musí vrácené zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s důvodem odstoupení od kupní smlouvy, kopií nákupního dokladu a číslem svého bankovního účtu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Stručný přehled:

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

4. Doprava

Náklady na poštovné I balné, které kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Kupujícímu je zboží dopraveno buď smluvním dopravcem nebo na zvolenou pobočku prodávajícího uvedenou na stránkách Pompo v seznamu odběrných míst.

Způsob doručení:

 • dopravní firmou PPL a.s., službou Soukromá adresa, balík - za konečnou cenu Kč 119,- (včetně DPH), dodání následující pracovní den po odeslání, zákazník je telefonicky kontaktován přepravcem za účelem upřesnění hodiny dodání.
 • firmou Česká pošta službou Obchodní balík - za konečnou cenu Kč 129,- (včetně DPH), dodání 3 - 5 pracovních dnů, uložení 7 dnů
 • osobní odběr zboží na pobočce – bez poplatku (pokud je zboží dováženo na pobočku z centrálního skladu, doba doručení se pohybuje okolo 1 týdne)

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Prodávající neručí za poškození zboží způsobené dopravcem.

5. Platební podmínky

Dobírka – Peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží zboží doručovateli, nebo na poště.

Hotově nebo kartou při osobním odběru – Zboží zaplatí kupující v hotovosti, nebo platební kartou při převzetí zboží na pobočce prodávajícího.

6. Záruka a reklamace

Dle § 2165 NOZ:

1.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
2.Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na systém mimosoudních řešení spotřebitelských sporů www.coi.cz.

7. Ceny a platnost nabídky

Ceny v internetovém obchodě Pompo se mohou odlišovat od cen v ostatních prodejnách Pompo. V internetovém obchodě Pompo mohou probíhat samostatné prodejní akce nezávisle na prodejnách a naopak.

8. Věrnostní program

Prodávající provozuje v rámci svých kamenných prodejen a e-shopu věrnostní program POMPO VIP Klub. Tento program se řídí pravidly klubu zveřejněných na intertenových stránkách www.pompo.cz.

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

10. Prohlášení Pompo spol. s r.o. k ochraně osobních údajů

Zákazník svým podpisem na přihlášce do věrnostního programu Pompo VIP výslovně souhlasí s tím, že společnost Pompo spol. s r.o. bude zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v přihlášce, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu každým daným členem, popřípadě do doby ukončení činnosti tohoto klubu. Členové programu Pompo VIP berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat a Pompo spol. s r.o. tyto údaje zlikviduje. Pompo spol. s r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které od 25. května 2018 vstoupí v platnost. Osobní údaje jsou zpracovávány výlučně v rozsahu nutném pro řádné fungování programu pro účely anonymizovaných obchodních statistik a dále pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek, a to jakýmikoli komunikačními prostředky společnosti Pompo nebo spolupracujícími třetími osobami. Člen Pompo věrnostního programu bere na vědomí, že určení zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Aktuální informace o třetích osobách jsou dostupné na webových stránkách www.pompo.cz.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem a registrací na www.pompo.cz dávám společnosti POMPO, spol. s r.o. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů a údajů mých dětí, konkrétně jména, příjmení data narození, bydliště, telefonu a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace a identifikace mých dětí pro marketingové účely správce, tj. nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Stvrzuji, že v mé přihlášce jsou správné kontaktní údaje a že jsem se seznámil/a s prohlášením společnosti Pompo spol s r.o., k ochraně osobních údajů. Svým podpisem uděluji souhlas společnosti Pompo spol. s r.o. se zpracováním mých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který od 25. května 2018 vstoupí v platnost, a to na dobu neurčitou, do doby odvolání svého souhlasu, případně do doby ukončení činnosti tohoto Pompo věrnostního programu. Beru na vědomí, že držitel Pompo věrnostní karty je povinen oznámit společnosti Pompo spol. s. r. o. změny osobních údajů uvedených v přihlášce. Souhlasím s tím, že budu informován/a o akčních nabídkách a ostatních klubových aktivitách jakýmkoli komunikačním prostředkem /přednostně e-mailem a poštou. Společnost Pompo spol. s r.o. neodpovídá za škody vzniklé zpožděným oznámením nebo neoznámením změny osobních údajů majitele Pompo věrnostní karty.

12. Závěrečné ujednání

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Upozornění: U vybraných položek LEGO a Mattel není možný odběr většího množství kusů (2 a více) na osobu.

Facebook Youtube