Nerfmánie

PRAVIDLA K SOUTĚŽI

NERF MÁNIE

Soutěž v termínu od 17.3. do 23.4. 2017

 

KUP produkty NERF nad 399 Kč v prodejnách hraček Pompo a uchovej si účtenku.

Na pokladně získáš los a vyhráváš jednu z výher. Každý los vyhrává.

Výhry jsou k vyzvednutí ihned na prodejně POMPO, kde byly produkty NERF zakoupeny.

Losy obdrží i zákazníci, kteří uskuteční v termínu akce nákup přes eshop www.pompo.cz a www.pompo.sk. Výherní los bude součástí dodávky zakoupeného zboží. Výhru si zákazníci osobně vyzvednou na jakékoli prodejně POMPO v České či Slovenské republice. Losy na www.pompo.cz a www.pompo.sk nelze uplatnit a výhry nebudou přes eshopy zasílány.

Akce platí od 17. 3. do 23. 4. 2017 nebo do vydání zásob výher ve všech prodejnách POMPO v České a Slovenské republice.

Pro zapojení do soutěže o hlavní výhru „NERF TURNAJ PRO CELOU TŘÍDU“ se REGISTRUJ zasláním kopie účtenky a odpovědí na soutěžní otázku na email: novinky@pompo.cz nebo novinky@pompo.sk nebo poštou na adresu: POMPO spol. s r.o.,  Marketingové oddělení, Lidická 481, 273 51  Unhošť, Česká republika do 24.4. 2017. Zásilku označte NERFMÁNIE/NERFMÁNIA.

Soutěžní otázka: Kolik šipek se vejde do otočného bubnu pistole Nerf Accustrike Alphahawk?

V případě, že máš několik účtenek, zaregistruj každou zvlášť. Zvyšuje se tak tvoje šance na výhru!

Výherce se musí Organizátorovi na požádání prokázat příslušným dokladem o koupi.

Nebude-li výherce schopen doklad o koupi doložit, nebude mu hlavní cena udělena a výhercem se stává následující účastník v pořadí.

 

VÝHRY:

Do soutěže byly vloženy tyto výhry, jejich počty jsou uvedené pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

 • 5x Auto Nerf Hauck
 • 300x školní batoh Nerf
 • 700x kšiltovka Nerf
 • 400x Nerf Doomlands Persuader
 • 595x batoh se šnůrkami Nerf

Hlavní výhra „NERF TURNAJ PRO CELOU TŘÍDU“ získá každá 50. správná odpověď.

O získání hlavní výhry se dozvíte emailem po ukončení soutěže 27.4.2017.

 

Podpora pro zákazníky:

 

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte Podporu pro zákazníky na infoCZ@hasbro.co.uk

 

 

Všeobecná pravidla a podmínky

Organizátorem soutěže je Hasbro Czech, s.r.o., Hvězdova 1716/2B, Praha 4 (dále jen “Organizátor”). Účastník soutěže (dále jen „vy“, “účastník”, “Soutěžící”), a kde je relevantní rovněž rodič/zákonný zástupce (souhrnně uváděni jako “Rodič”), přijímají a souhlasí se všemi ujednáními ve všech propagačních materiálech k soutěži a rovněž s těmito Všeobecnými pravidly a podmínkami.

 1. 1. Způsobilost.

(a) Jestliže jste mladší osmnácti (18) let a chcete se zúčastnit Soutěže, musíte získat předem rovněž souhlas Rodiče. Než se přihlásíte k internetovému připojení, získejte prosím vždy povolení plátce účtu internetového připojení.

(b) Soutěž je určena pro občany s trvalým pobytem v České republice a na Slovensku. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich bezprostřední rodinní příslušníci, spolupracující agentury a subjekty, které spolupracují na realizaci této soutěže.

(c) Soutěžní příspěvky mohou být zadávány nejdéle do Data ukončení.

(d) JE MOŽNO PODAT VÍCE SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA OSOBU, VŽDY ALE S UNIKÁTNÍM ČÍSLEM ÚČTENKY.

 1. Osobní údaje. K účasti v Soutěži se musíte zaregistrovat na soutěžní stránce www.pompo.cz/Nerfmanie, k čemuž je nutno zadat vaše osobní údaje. Zadané osobní údaje budou využity v souladu s platnými zásadami společnosti Hasbro Czech pro nakládání s osobními údaji. Osobní údaje mohou být předány třetím stranám a spolupracujícím subjektům za účelem organizace a propagace Soutěže. Marketingové využití osobních údajů společností Hasbro Czech je možné pouze tehdy, jestliže jste s tím předem (například při registraci) souhlasili.
 1. Podmínky soutěže.

(a) Soutěž začíná 17. 3. a končí 23. 4. 2017 nebo do vydání zásob výher.

(b) Soutěž platí ve všech prodejnách POMPO.

(c) Podmínkou účasti je nákup produktů Nerf v minimální hodnotě 399 Kč.

(d) Na pokladně získáte los a vyhráváte jednu z výher. Každý los vyhrává.

(e) Dárek je k vyzvednutí ihned na prodejně POMPO, kde byly produkty NERF zakoupeny.

(f) Pro zapojení do soutěže o hlavní výhru „NERF TURNAJ PRO CELOU TŘÍDU“ se REGISTRUJTE zasláním kopie účtenky a odpovědí na soutěžní otázku na email: novinky@pompo.cz nebo novinky@pompo.sk nebo poštou na adresu: POMPO spol. s r.o.,  Marketingové oddělení, Lidická 481, 273 51  Unhošť, Česká republika do 24.4. 2017. Zásilku označte NERFMÁNIE/NERFMÁNIA. www.pompo.cz/Nerfmanie Soutěžní otázka: Kolik šipek se vejde do otočného bubnu pistole Nerf Accustrike Alphahawk?

(g) Každá 50. správná odpověď vyhrává hlavní cenu „NERF TURNAJ PRO CELOU TŘÍDU“, který se uskuteční 4. nebo 11. května v Nerf aréně (Bělehradská 7/13,140 00 Praha)

(h) Nerf turnaj pro celou třídu znamená vstup do speciální Nerf arény pro max 40 dětí z jedné školy\třídy, které se dostaví v daném termínu na adresu viz výše. Nerf trunaj zahrnuje program na 3 hodiny pod vedením kvalifikovaných rozhodčích. Součástí programu je cvičná střelnice Nerf, slalom v autech Nerf Hauck a interaktivní turnaj družstev o pokoření vítězné vlajky, testování novinek značky Nerf, upomínkové předměty. Součástí výhry není doprava do a z místa konání a občerstvení.

(i) Výherce se musí Organizátorovi na požádání prokázat příslušným dokladem o koupi.

Nebude-li výherce schopen doklad o koupi doložit, nebude mu hlavní cena udělena a výhercem se stává následující účastník v pořadí.

(j) Po ukončení soutěže prověří Organizátor všechny soutěžní příspěvky a vyhrazuje si právo vyloučit soutěžní příspěvky, které budou technicky neakceptovatelné, budou obsahově nepřípustné nebo poruší tato pravidla a podmínky.

(k) Poskytnutím soutěžního příspěvku vy (a váš Rodič, jste-li mladší 18 let) potvrzujete, že jste majiteli zaslaných soutěžních příspěvků, soutěžní příspěvek vědomě nekopíruje či neporušuje práva žádných jiných osob.

 

 1. 4. Oznámení o výhře a přijetí ceny. Rodiče výherce budou vyrozuměni prostřednictvím emailu popřípadě telefonicky nejpozději do týdne po ukončení soutěže. Rodiče jsou povinni potvrdit Organizátorovi přijetí ceny (včetně zaslání vyžadovaných dokumentů – účtenky potvrzující soutěžní nákup). Jestliže se nepodaří-li Organizátorovi kontaktovat Rodiče prostřednictvím známých kontaktních údajů, vyhrazuje si Organizátor právo vybrat náhradního vítěze – následujícího v pořadí. Organizátor nadále nemá žádné další povinnosti vůči dříve vybranému vítězi. V případě, že vítěz oznámí Organizátorovi, že odmítá/nemůže akceptovat cenu, Organizátor vybere náhradního vítěze a bude pokračovat ve zde popsané proceduře až do doby, kdy bude vyhověno všem podmínkám pro výběr vítěze.
 1. Cena. Organizátor neposkytuje žádné peněžní nebo nepeněžní náhradní plnění za zde oznámené ceny. Výjimkou je pouze situace, kdy vlivem okolností a jevů, které nemůže společnost Hasbro sama ovlivnit, není možno udělit stanovenou cenu. V takovém případě bude poskytnuta náhradní cena ve stejné nebo vyšší hodnotě. Cena je nepřenosná a nelze ji prodávat mezi soutěžícími nebo vítězi. Výjimkou je pouze situace, kdy se Rodič nebo prarodič zúčastní soutěže jménem dítěte nebo jiného člena rodiny. Pokud není výslovně uvedeno v popisu ceny, výherci jsou plně odpovědni za jakékoli dodatečné náklady spojené s vyzvednutím nebo využitím ceny. Vedlejší cena bude zaslána výhercům bez zbytečného odkladu po splnění všech podmínek pro udělení ceny, obvykle do dvou (2) týdnů po oznámení výherců.
 1. Odpovědnost Organizátora.

(a) Organizátor nenese odpovědnost a/nebo záruky za problémy spojené se zabezpečením trvalého, nepřerušovaného a bezpečného připojení k internetové síti a nenese odpovědnost za potíže způsobené technickými problémy internetového připojení a provozu internetových stránek. Stejně tak nenese odpovědnost za jakékoli organizační nebo technické problémy, které vznikly vlivem působení sil a jevů, jež nemohl Organizátor ovlivnit.

 1. Zrušení či vyloučení.

(a) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit:

-       Pozdní, nesprávně adresované, neúplné, pokažené, ztracené, nečitelné či neplatné příspěvky do Soutěže.

-       Příspěvky, u kterých nebyl poskytnut příslušný souhlas Rodiče.

-       Příspěvky, které nemají v registraci nahraný kód účtenky.

-       Účastníci, jejichž chování a/nebo chování jejich Rodičů vystaví Organizátora (nebo Organizátorovi způsobí) během Soutěže ohrožení dobré pověsti.

(b) Společnost Hasbro Czech si vyhrazuje právo pozměnit, přerušit, stornovat či ukončit Soutěž či prodloužit nebo znovu zahájit dobu pro podání přihlášek nebo kdykoli diskvalifikovat jakékoli účastníky bez předchozího upozornění. Společnost to udělá, jestliže nebude možné zaručit, že z technických, právních či jiných důvodů nemůže Soutěž proběhnout správně a spravedlivě, či jestliže má Organizátor podezření, že jakákoli osoba zmanipulovala přihlášky či výsledky, či poskytla nepravdivé informace, či jednala jakýmkoli způsobem neeticky.

 1. Bezpečnost e-mailů. Pokud vás chce společnost Hasbro Czech  kontaktovat v souvislosti s příspěvkem do soutěže, učiní tak prostřednictvím e-mailové adresy končící hasbro.co.uk nebo telefonem (po němž bude následovat potvrzující zpráva z e-mailové adresy hasbro.co.uk). S jakoukoli komunikací předstírající, že ji zaslala společnost Hasbro Czech, která však bude mít jiný název emailové domény (např. hotmail.com, yahoo.com), by se mělo zacházet s podezřením a je třeba ji zaslat zákaznickým službám. Radíme vám, abyste nejednali na základě jakékoli korespondence třetí strany ani na ni neodpovídali, pokud a dokud neobdržíte zpětnou informaci od Hasbro Czecch.   Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy ohledně jakékoli korespondence údajně pocházející od Hasbro Czech, kontaktujte prosím  infoCZ@hasbro.co.uk

Všeobecná pravidla a podmínky

Organizátorem soutěže je Hasbro Czech, s.r.o., Hvězdova 1716/2B, Praha 4 (dále jen “Organizátor”). Účastník soutěže (dále jen „vy“, “účastník”, “Soutěžící”), a kde je relevantní rovněž rodič/zákonný zástupce (souhrnně uváděni jako “Rodič”), přijímají a souhlasí se všemi ujednáními ve všech propagačních materiálech k soutěži a rovněž s těmito Všeobecnými pravidly a podmínkami.

 

 1. 1. Způsobilost.

(a) Jestliže jste mladší osmnácti (18) let a chcete se zúčastnit Soutěže, musíte získat předem rovněž souhlas Rodiče.  Než se přihlásíte k internetovému připojení, získejte prosím vždy povolení plátce účtu internetového připojení.

(b) Abyste se mohli zúčastnit Soutěže, musíte být zaregistrovani na soutěžní stránce www.bambule.cz/MLPsoutez.  Jestliže je Soutěž určena pro vás, ale jste mladší třinácti (13) let, a nemáte dosud aktivní registraci a účet Hasbro, budeme před aktivací vašeho účtu a potvrzením registrace potřebovat souhlas vašeho Rodiče.  Účast v soutěži není platná, jestliže váš účet není aktivován před datem ukončení soutěže.

(c) Soutěž je určena pro občany s trvalým pobytem v České republice a na Slovensku. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Hasbro a jejich bezprostřední rodinní příslušníci, spolupracující agentury a subjekty, které spolupracují na realizaci této soutěže.

(d) Jestliže není uvedeno jinak, každá osoba může podat pouze jeden (1) soutěžní příspěvek. Soutěžní příspěvky prostřednictvím zástupce a/nebo třetí strany, soutěžní příspěvek podávaný jménem více osob a/nebo využívání více emailových adres jednou osobou nejsou povoleny. Zakázány jsou jakékoli automatické systémy a/nebo programy, které umožňují automatické zadávání soutěžních příspěvků. Veškeré soutěžní příspěvky doručené v rozporu s těmito Podmínkami, budou ze Soutěže vyloučeny.

(e) Přijaty budou pouze soutěžní příspěvky podané online, prostřednictvím webových stránek soutěže.  Soutěžní příspěvky mohou být zadávány nejdéle do Data ukončení.

 1. Osobní údaje. Zadané osobní údaje budou využity v souladu s platnými zásadami společnosti Hasbro pro nakládání s osobními údaji. Osobní údaje mohou být předány třetím stranám a spolupracujícím subjektům za účelem organizace Soutěže, zasílání cen a k propagaci Soutěže, losování, hlasování a podobně, a to prostřednictvím jakýchkoli médií, včetně (bez nároku na úplnost výčtu). Marketingové využití osobních údajů společností Hasbro je možné pouze tehdy, jestliže jste s tím předem (například při registraci) souhlasili.
 2. Přihlášky do Soutěže a vyhodnocení.

(a) Soutěž začíná a končí datem a časem, které jsou uvedené výše.

(b) Po Datu ukončení Organizátor prověří všechny soutěžní příspěvky a vyhrazuje si právo vyloučit soutěžní příspěvky, které budou technicky neakceptovatelné, budou obsahově nepřípustné nebo poruší tato pravidla a podmínky.

(c) Všechny platné soutěžní příspěvky budou přezkoumány porotou a vítěz každé z uvedených cen bude vybrán na základě kritérií stanovených na hlavních stránkách soutěže. Porotci mají právo dle vlastního uvážení rozhodnout o udělení každé ceny.

(d) Poskytnutím soutěžního příspěvku vy (a váš Rodič, jste-li mladší 18 let) potvrzujete, že (i) jste majiteli zaslaných soutěžních příspěvků, (ii) soutěžní příspěvek vědomě nekopíruje či neporušuje práva žádných jiných osob a (iii) Organizátor může reprodukovat a používat vámi zaslaný soutěžní příspěvek v jakýchkoli médiích, včetně (bez nároku na úplnost výčtu.

 1. 4. Oznámení o výhře a přijetí ceny. Rodiče výherce budou vyrozuměni prostřednictvím emailu (viz. Bezpečnost e-mailů) popřípadě telefonicky nejpozději do stanoveného termínu pro obeznámení vítězů. Rodiče jsou povinni potvrdit Organizátorovi přijetí ceny (včetně zaslání eventuálních vyžadovaných dokumentů) nejpozději do stanoveného termínu pro potvrzení vítězem. Jestliže Organizátor neobdrží souhlas ve stanoveném termínu, nebo nepodaří-li se Organizátorovi kontaktovat Rodiče prostřednictvím známých kontaktních údajů, vyhrazuje si Organizátor právo vybrat náhradního vítěze podle svého vlastního uvážení. Organizátor nadále nemá žádné další povinnosti vůči dříve vybranému vítězi. V případě, že vítěz oznámí Organizátorovi, že odmítá/nemůže akceptovat cenu, Organizátor vybere náhradního vítěze a bude pokračovat ve zde popsané proceduře až do doby, kdy bude vyhověno všem podmínkám pro výběr vítěze.
 2. Cena. Organizátor neposkytuje žádné peněžní nebo nepeněžní náhradní plnění za zde oznámené ceny. Výjimkou je pouze situace, kdy vlivem okolností a jevů, které nemůže společnost Hasbro sama ovlivnit, není možno udělit stanovenou cenu. V takovém případě bude poskytnuta náhradní cena ve stejné nebo vyšší hodnotě. Cena je nepřenosná a nelze ji prodávat mezi soutěžícími nebo vítězi. Výjimkou je pouze situace, kdy se Rodič nebo prarodič zúčastní soutěže jménem dítěte nebo jiného člena rodiny. Pokud není výslovně uvedeno v popisu ceny, výherci jsou plně odpovědni za jakékoli dodatečné náklady spojené s vyzvednutím nebo využitím ceny. Hasbro si vyhrazuje právo vyžadovat podpis předávacího protokolu k ceně předtím, než ji vydá výherci. Hasbro si vyhrazuje právo požadovat prokázání totožnosti výherce, právo prozkoumat dodržení všech soutěžním pravidel a podmínek a právo vyžadovat osobní předání ceny. Další ceny budou zaslány výhercům bez zbytečného odkladu po splnění všech podmínek pro udělení ceny, obvykle do čtyř (4) týdnů po oznámení výherců.
 3. Odpovědnost společnosti Hasbro.

(a) Organizátor nenese odpovědnost a/nebo záruky za problémy spojené se zabezpečením trvalého, nepřerušovaného a bezpečného připojení k internetové síti a nenese odpovědnost za potíže způsobené technickými problémy internetového připojení a provozu internetových stránek. Stejně tak nenese odpovědnost za jakékoli organizační nebo technické problémy, které vznikly vlivem působení sil a jevů, jež nemohl Organizátor ovlivnit.

(b) Veřejné hlasování: V případě technických problémů si vyhrazuje Organizátor právo zrušit veřejné hlasování. Výherce bude v tomto případě vybrán porotou.

(c) Společnost Hasbro zorganizovala tuto Soutěž v dobré víře ale, v nejširším rozsahu dovoleném zákony, nepřijímá žádnou zodpovědnost za ztráty či poškození vzniklé účastí jakékoli osoby v Soutěži či jakýmikoli aspekty jakékoli udělené Ceny.  Zákonná spotřebitelská práva nejsou dotčena.

 1. Zrušení či vyloučení.

(a) Společnost Hasbro si vyhrazuje právo vyloučit:

-       Pozdní, nesprávně adresované, neúplné, pokažené, ztracené, nečitelné či neplatné příspěvky do Soutěže.

-       Příspěvky, u kterých nebyl poskytnut příslušný souhlas Rodiče.

-       Příspěvky, které (byť jen částečně) Účastník či Rodič bez předchozího písemného souhlasu Organizátora zveřejní (např. publikací na blogu či sociálních sítích) a/nebo kde Účastník a/nebo Rodič sdělí třetí straně jakékoli informace v souvislosti se Soutěží a/nebo Organizátorem, které nebudou již veřejně známé.

-       Když Účastník a/nebo Rodič odmítnou poskytnout na oprávněné vyžádání veškeré informace o jakýchkoli trestních či civilních stíháních, oznámeních o stíhání a/nebo nezahlazených odsouzeních ke dni začátku Soutěže.

-       Účastníci, jejichž chování a/nebo chování jejich Rodičů vystaví Organizátora (nebo Organizátorovi způsobí) během Soutěže ohrožení dobré pověsti.

(b) Společnost Hasbro si vyhrazuje právo pozměnit, přerušit, stornovat či ukončit Soutěž či prodloužit nebo znovu zahájit dobu pro podání přihlášek nebo kdykoli diskvalifikovat jakékoli účastníky bez předchozího upozornění. Společnost to udělá, jestliže nebude možné zaručit, že z technických, právních či jiných důvodů nemůže Soutěž proběhnout správně a spravedlivě, či jestliže má společnost Hasbro podezření, že jakákoli osoba zmanipulovala přihlášky či výsledky, či poskytla nepravdivé informace, či jednala jakýmkoli způsobem neeticky.

 1. Bezpečnost e-mailů. Pokud vás chce společnost Hasbro kontaktovat v souvislosti s příspěvkem do soutěže, učiní tak prostřednictvím e-mailové adresy končící Hasbro.com nebo telefonem (po němž bude následovat potvrzující zpráva z e-mailové adresy Hasbro.com). S jakoukoli komunikací předstírající, že ji zaslala společnost Hasbro, která však bude mít jiný název emailové domény (např. hotmail.com, yahoo.com), by se mělo zacházet s podezřením a je třeba ji zaslat zákaznickým službám Hasbro: infoCZ@hasbro.co.uk.. Radíme vám, abyste nejednali na základě jakékoli korespondence třetí strany ani na ni neodpovídali, pokud a dokud neobdržíte zpětnou informaci Hasbro.   Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy ohledně jakékoli korespondence údajně pocházející od Hasbro, kontaktujte prosím infoCZ@hasbro.co.uk..
 2. Rozhodnutí společnosti Hasbro je konečné a vyhrazujeme si právo nevstupovat do korespondence o jakékoli záležitosti.
 3. Tato soutěž se řídí zákony Velké Británie a případné spory budou řešeny pouze anglickými soudy.

 

© Hasbro

Facebook Youtube